Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:„Przeprojektowanie, przebudowa, administrowanie i zarządzanie treścią portalu internetowego Powiatu Mikołowskiego”
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:„Przeprojektowanie,
przebudowa, administrowanie i zarządzanie treścią portalu
internetowego Powiatu Mikołowskiego”
23.03.2021 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu, mebli, urządzeń i wyposażenia gastronomicznego do pracowni technologii gastronomicznej w ZSP w Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Część 2
Sprzedaż i dostawa sprzętu, mebli, urządzeń i wyposażenia
gastronomicznego do pracowni technologii gastronomicznej w ZSP w
Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Część 2
03.03.2021 więcej
Sprzedaż i dostawa sprzętu, mebli, urządzeń i wyposażenia gastronomicznego do pracowni technologii gastronomicznej w ZSP w Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Część 1
Sprzedaż i dostawa sprzętu, mebli, urządzeń i wyposażenia
gastronomicznego do pracowni technologii gastronomicznej w ZSP w
Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Część 1
03.03.2021 więcej
Sprostowanie: Sprzedaż i dostawa sprzętu, mebli, urządzeń i wyposażenia gastronomicznego do pracowni technologii gastronomicznej w ZSP w Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Sprostowanie: Sprzedaż i dostawa sprzętu, mebli, urządzeń i
wyposażenia gastronomicznego do pracowni technologii
gastronomicznej w ZSP w Ornontowicach przewidzianych w ramach
projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program
Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu
Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
10.02.2021 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania:„Sprzedaż i dostawa sprzętu do obróbki mechanicznej do Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Ogłoszenie o wyniku postępowania:„Sprzedaż i dostawa
sprzętu do obróbki mechanicznej do Zespołu Szkół
Technicznych w Mikołowie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Ornontowicach przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikołowskiego" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020
29.01.2021 więcej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: "Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do ZST w Mikołowie i ZSP w Ornontowicach oraz szaf rack i innych urządzeń do ZST w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” (...) cz.1
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: "Sprzedaż i dostawa
sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do ZST w
Mikołowie i ZSP w Ornontowicach oraz szaf rack i innych
urządzeń do ZST w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu
pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju
Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”
(...) cz.1
20.01.2021 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno-laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach (...) Część 3
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu
weterynaryjno-laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i
sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach (...)
Część 3
20.01.2021 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno-laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach (...) Część 2
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu
weterynaryjno-laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i
sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach (...)
Część 2
20.01.2021 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu weterynaryjno-laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach (...) Część 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu
weterynaryjno-laboratoryjnego, stołów weterynaryjnych, mebli i
sprzętu do badań specjalistycznych do ZSP w Ornontowicach
przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne
Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych
Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020. Część1
20.01.2021 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa szaf rack i innych urządzeń do ZST w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż i dostawa szaf
rack i innych urządzeń do ZST w Mikołowie, przewidzianych w
ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II –
Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu
Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
18.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się