Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogloszenie o wyniku postępowania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D i kurs Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkól Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków' Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” zadani
Ogloszenie o wyniku postępowania: „Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs projektowania
komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D i kurs
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, w ramach
projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju
Szkól Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”
współfinansowanym ze środków' Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” zadanie 2
19.02.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem zewnętrznym , w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikolowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”
Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs prawa jazdy kategorii B
wraz z egzaminem zewnętrznym , w ramach projektu „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikolowskiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.”
18.02.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie w 2019 roku.
Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawa materiałów biurowych
dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie w 2019 roku.
18.02.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 138 lit.o na wykonanie zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie
art. 138 lit.o na wykonanie zadania: Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń
doskonalących w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne
Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych
Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020
15.02.2019 więcej
Informacja z otwarcia ofert „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs projektowania komputerowego z wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D” zadanie I
Informacja z otwarcia ofert „Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu zawodowego pn. „Kurs projektowania komputerowego z
wykorzystaniem AUTOCAD i drukarek 3D” i kurs „Obsługa kas
fiskalnych i innych urządzeń sklepowych”, w ramach projektu
„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół
Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.
14.02.2019 więcej
Informacja z otwarcia ofert: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Informacja z otwarcia ofert: Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących w ramach
projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju
Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
11.02.2019 więcej
Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania w trybie zapytania o cenę pn." Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie w 2019 roku."
Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania w trybie
zapytania o cenę pn. "Dostawa materiałów biurowych dla
Starostwa Powiatowego w Mikołowie w 2019 roku."
05.02.2019 więcej
Informacja z otwarcia ofert: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs Spawanie metodą MAG135” i kurs pn. „Uprawnienia SEP w zakresie do 1 kV”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskicgo” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”
Informacja z otwarcia ofert: „Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu zawodowego pn. „Kurs Spawanie metodą MAG135” i kurs
pn. „Uprawnienia SEP w zakresie do 1 kV”, w ramach projektu
„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół
Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskicgo”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”
04.02.2019 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Mikołowskiego i podległych jednostek
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Bankowa obsługa
budżetu Powiatu Mikołowskiego i podległych jednostek
04.02.2019 więcej
Informacja z otwarcia ofert: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem zewnętrznym , w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikolowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."
Informacja z otwarcia ofert: "Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu zawodowego pn. Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z
egzaminem zewnętrznym , w ramach projektu „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikolowskiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020."
01.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się