Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „ Kurs ECDL BASE lub równoważny”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „ Kurs ECDL BASE lub
równoważny”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne
Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych
Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecz
27.03.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs obsługi programu GASTRO”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkól Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”
Informacja z otwarcia ofert: Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu zawodowego pn. „Kurs obsługi programu GASTRO”, w
ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program
Rozwoju Szkól Zawodowych i Technicznych Powiatu
Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”
26.03.2020 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Sprzedaż i dostawa
sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie,
ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu
pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju
Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
20.03.2020 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. : Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. "Kurs programowania sterowników PLC" w ramach projektu "Efektywne Funkcjonowanie Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. : Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. "Kurs programowania
sterowników PLC" w ramach projektu "Efektywne Funkcjonowanie
Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych
Powiatu Mikołowskiego" współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
20.03.2020 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera walutowo-złotówkowego”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”. Zadanie I
Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs
rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera
walutowo-złotówkowego”, w ramach projektu „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020”. Zadanie I
19.03.2020 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera walutowo-złotówkowego”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”. Zadanie II
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs
rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera
walutowo-złotówkowego”, w ramach projektu „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020”. Zadanie II
19.03.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. "Kurs programowania sterowników PLC" w ramach projektu "Efektywne Funkcjonowanie Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacja z otwarcia ofert Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu zawodowego pn. "Kurs programowania sterowników PLC" w
ramach projektu "Efektywne Funkcjonowanie Szkoły - Program
Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego"
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
06.03.2020 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Sprzedaż i dostawa sprzętu
komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w
Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.:
„Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół
Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
02.03.2020 więcej
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zakup infrastruktury teleinformatycznej, w ramach realizacji projektu pn.: „Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie II : „Zakup i instalacja systemu bezpieczeństwa wraz z zakupem routerów".
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zakup infrastruktury
teleinformatycznej, w ramach realizacji projektu pn.: „Cyfrowy
Powiat Mikołowski-BIS" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zadanie II : „Zakup i instalacja systemu bezpieczeństwa wraz
z zakupem routerów".
21.02.2020 więcej
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera walutowo-złotówkowego”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: „Zorganizowanie i
przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs
rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera
walutowo-złotówkowego”, w ramach projektu „Efektywne
Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i
Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020”.
20.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się